logo DinTutor

telefonnummer

åbningstider

Individuelt tilpasset lektiehjælp

Vi tror på, at lektiehjælp skal være personlig og skræddersyet den enkelte elev.
Vi lærer alle forskelligt, og den bedste måde at lære på afhænger af hver elevs individuelle situation og læringsprofil.

Glad elev får lektiehjælp i folkeskolen

Vi lytter
Som mor eller far har du sikkert gjort dig overvejelser over, hvordan og på hvilken måde dit barn lærer. Og du er i høj grad bekendt med dit barns udfordringer og reaktionsmønstre.
- Det lytter vore erfarne og uddannede lærere til og afdækker den faglige vej til fremgang og succes.
Vi skaber en relation
Vore tutorer er trænede i som det første at skabe en relation. Det handler om at møde eleven, der hvor eleven er, og at skabe rammerne for god og tryg læring.
Vi skaber den faglige succes
Herefter kan de faglige aspekter udfolde sig under tutorens didaktiske og pædagogiske overblik og vejledning.
De færreste er opmærksomme på, at læring er en forandringsproces. Og det kræver mod at være i forandring - derfor er det fortrolige forhold mellem elev og tutor en helt afgørende forudsætning for hele processen.
Med succes kommer glæden
Du vil opleve, at dit barn får glæden ved skolearbejde tilbage. Og det smitter; vi bliver ofte ringet op af begejstrede tutorer, der kan melde om helt fantastiske fremskridt, og om elever der pludselig bobler af selvtillid og lærelyst.

 

Sådan foregår et tutorforløb

1. Du retter henvendelse til os.
2. Vi samtaler om dit barns behov og om de forventninger, du har til tutorforløbet.
3. I fællesskab opstiller vi nogle mål for tutorforløbet.
4. Vi skaffer en tutor, der matcher dit barn og de opstillede mål.
5. Ved hver lektion gør tutoren ved ankomsten rede for intensionen med lektionen.
6. Efter lektionen fører tutoren log-bog. I modtager en mail med et referat af lektionen.
(7. Tutoren giver træningsopgaver for i vort elektroniske lektiesystem. TILKØB!)

Lektiehjælp i folkeskolen

7-16 år

 

Jeg glæder mig hele ugen til Martin kommer igen!

- Aske, 4b

 

Vil bare sige det går SÅ godt med Simon.
Fantastisk match intet mindre!

- mor til Simon

 

Kom videre her:

Lektiehjælp i Matematik

Lektiehjælp i Dansk

Lektiehjælp i Engelsk

Lektiehjælp i Andre fag