logo DinTutor

telefonnummer

åbningstider

Lektiehjælp i dansk

Vi hjælper dit barn til at blive en bedre læser.

Det sker gennem intensiv træning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster.

Vore dygtige tutorer underviser sideløbende i læseforståelse. Herved bliver dit barn bedre til at udtrykke sig mundtligt.

Erfaringen viser, at børn har nemmere ved at lære at læse, når de også inddrager en skriftlig proces.

Derfor vil en tutor tage fat på både læsning og skrivning.

Vor lektiehjælp i dansk er altid individuelt tilpasset den enkelte elev.

 

Se iøvrigt til børn i indskolingen.

 

Priser »

Bedre læser.

Bedre i skrift og tale.

Øget ordforråd.

Øget læseforståelse.

Tager udgangspunkt i dit barns skolebøger.

Mulighed for tilkøb af træningsopgaver.

Dreng i 5. kl. får lektiehjælp i dansk af en af vore dygtige tutorer

 

Vil du høre mere? Kontakt os for en uforpligtende samtale.

Vi vender tilbage i dag.

 

Du kan læse mere herunder.

 

Læsevanskeligheder

 

Når dit barn begynder i skole, møder det op med store forventninger om at lære at læse, og gerne hurtigt.
Det er sikkert ikke kun dit barn, som er forventningsfuldt. Som mor eller far har du sikkert gjort dig overvejelser over, hvordan og på hvilken måde dit barn lærer at læse.

Det er desværre sådan, at enkelte børn ikke bryder læsekoden så hurtigt og nemt, som de fleste andre.
Ofte bunder vanskeligheden i en mere kompleks problemstilling, hvor det er flere faktorer, der gør sig gældende.

Vi har fokus på alle aspekter af læsevanskeligheder – men ud fra dit barns forudsætninger.

Vi har mange års erfaring med læseundervisning og lektiehjælp til børn og unge med læsevanskeligheder. Vi kan afdække, hvilke typer af læsevanskeligheder dit barn har.
- Nogle børn lærer bedst ved at skrive sig ind i læsning, mens det for andre børn forholder sig modsat.

Vore dygtige undervisere er didaktisk velfunderede, og kan veksle mellem forskellige metoder.

Vore materialer bliver nøje udvalgt til dit barn og tilpasset dit barns niveau.

Vi tester dit barns læsning og stavning før et eventuelt forløb går i gang.
Inden vi sætter et forløb i gang, har vi, sammen med dig, en forventningsafstemning. Vi skal være enige om behov og mål, ligesom vi skal lave aftaler om hyppigheden af undervisningtimerne.

Hvis dit barn har læsevanskeligheder eller andre vanskeligheder ved skolearbejde, vil det ofte føle nederlag og miste motivationen for at lære at læse.

Måske helt miste glæden ved at gå i skole.

Den udvikling kan vi vende ved at tage fat på de faglige vanskeligheder og herigennem skabe motivation. Såsnart dit barn mærker at indsatsen bærer frugt, vil det gradvist opbygge tillid til sig selv og sine omgivelser og blive inspireret til at prøve kræfter med nye udfordringer.