logo DinTutor

telefonnummer

åbningstider

Massive læsevanskeligheder

På dit barns skole bliver dit barn løbende testet i læsning - som regel af skolens læsevejleder.

Hvis resultatet viser massive læsevanskeligheder, bør skolen sætte ind med ekstra foranstaltning.

Hvis du vurderer, at denne foranstaltning ikke er nok, kan vore dygtige dansklærere – med speciale i læsning – hjælpe yderlige.

Far, mor og dreng sidder sammen med ung kvindelig dansklærer

Skolestart
Når dit barn begynder i skole, møder det op med store forventninger om at lære at læse, og gerne hurtigt.
Det er sikkert ikke kun dit barn, som er forventningsfuldt. Som mor eller far har du sikkert gjort dig overvejelser over, hvordan og på hvilken måde dit barn lærer at læse.

Læsekoden
Det er desværre sådan, at enkelte børn ikke bryder læsekoden så hurtigt og nemt, som de fleste andre.
Ofte bunder vanskeligheden i en mere kompleks problemstilling, hvor det er flere faktorer, der gør sig gældende.

Betydningen af skrivning
I de senere år har forskningen peget på, at det er vigtigt, at dit barn ikke kun lærer at læse, men at det fra starten af også skriver.
Når dit barn skriver, tilegner det sig færdigheder, som kan bruges i læseprocessen. Omvendt opnår det færdigheder igennem læsningen, som kan bruges i det skriftlige.

Læseafkodning og læseforståelse
Læsning består af to dele.
Den ene del er afkodningen, hvilket vil sige, at dit barn kan læse selve ordene i teksten.
Den anden del, handler om, at dit barn kan forstå, hvad ordene betyder. Det kaldes læseforståelse.

Lydmetoden, udtale og ordforråd
Den seneste forskning viser, at dit barn bedst kommer i gang med at afkode, hvis det bruger lydmetoden.
Lydmetoden sætter dit barn i stand til at koble et bogstav sammen med en lyd. Desuden skal dit barn træne en tydelig og korrekt udtale af ordene.
Når vi taler om læseforståelsen, er det vigtigt, at dit barn tilegner sig et godt ordforråd.

Vi har fokus på alle aspekter af læsevanskeligheder
– men ud fra dit barns forudsætninger.

Vi har mange års erfaring med læseundervisning og undervisning af børn og unge med massive læsevanskeligheder. Vi kan afdække, hvilke typer af læsevanskeligheder dit barn har.
- Nogle børn lærer bedst ved at skrive sig ind i læsning, mens det for andre børn forholder sig modsat.

Vore dygtige undervisere er didaktisk velfunderede, og kan veksle mellem forskellige metoder.

Vore materialer bliver nøje udvalgt til dit barn og tilpasset dit barns niveau.

Vi tester dit barns læsning og stavning før et eventuelt forløb går i gang, og vi laver løbende tests.
Hele tiden for at følge med i dit barns udvikling.
Sammen med dig gennemgår vi testene og sætter nye mål for undervisningen.

Inden vi sætter et forløb i gang, har vi, sammen med dig, en forventningsafstemning.
Vi skal være enige om behov og mål, ligesom vi skal lave aftaler om hyppigheden af undervisningtimerne.

Alle forløb med læsevanskeligheder inkluderer træningsopgaver.

OBS! Undervisning af børn og unge med massive læsevanskeligheder foretages KUN af uddannede lærere med speciale i læsning.
- derfor er det en anden pris.

Lille pige og ung kvindelig dansklærer giver highfive

Et lille skridt i den rigtige retning.

 

Ring og hør nærmere!

70 70 50 30

 

Andre vanskeligheder

 

Hvis dit barn har læsevanskeligheder eller andre vanskeligheder ved skolearbejde, vil det ofte føle nederlag og miste motivationen for at lære at læse.

Måske helt miste glæden ved at gå i skole.

Vi tilbyder derfor også motiverende samtaler - både til børn og forældre - med en coach.

Det sker, at faglige vanskeligheder bunder i noget helt andet. Det vil én af vore dygtige coaches kunne hjælpe med.

Også her vil der, inden samtalerne, være forventningssamtaler.