logo DinTutor

telefonnummer

åbningstider

Bestil et foredrag om tidlig forberedelse til læseindlæring

- en vejledning til personalet i daginstitutioner

 

Børnenes læsning starter nu i vuggestuealderen

Målgruppe Børnehaver og vuggestuer - typisk som oplæg til personalemøder.

Formål At imødekomme lovkravet om, at børnehaver og vuggestuer nu skal inddrage forberedelse til tidlig læseindlæring i dagtilbuddet.

Varighed 90-120 minutter inkl. oplæg og debat.

 

Beskrivelse

Hvis man allerede i børnenes tidlige år har fokus på sprog og læsning og arbejder målrettet med dette, fremmer det den sproglige udvikling og de tidlige læsefærdigheder.

Det er optimalt, hvis daginstitutioner bevidst arbejder med sprog og bogstaver. Dermed forebygger vi, at børn får læsevanskeligheder, når de starter i skolen.

Dialogisk læsning er en enkel og effektiv metode til at understøtte børns tilegnelse af tale- og skriftsproglige kompetencer. Desuden kan dialogisk læsning nemt tilpasses de øvrige pædagogiske tiltag i dagtilbuddet.
Brugen af dialogisk læsning med inddragelse af de understøttende sprogstrategier er en metode, som lægger op til en fælles aktivitet, der tager udgangspunkt i det enkelte barns særlige sproglige forudsætninger.

Det skriftsproglige miljø omkring børnene gør dem opmærksomme på skriftsproget. Af samme grund bør børnene tidligt blive inddraget i skriveprocesserne. Vuggestuer og børnehaver kan derfor være med til at skærpe indsatsen på disse områder.

Vor læsevejleder, Majbritt Brydensholt, vil

  • guide personalet igennem de faglige problemstillinger
  • præsentere dialogisk oplæsning
  • give eksempler på, hvordan man allerede før skolen kan skrive sig til læsning
  • give eksempler på, hvordan man kan synliggøre læsning og skrivning i institutionens dagligdag

Læsevejlederen vil kort fortalt give personalet ideer til, hvordan man kan arbejde med forskellige emner, der fremmer børnenes bogstavkendskab, sprogforståelse og ordforråd.

- et par timer med ideudveksling, livlig debat og motivation til at gå i gang.

 

Skriv eller ring til os, og fortæl os om din institutions situation og behov.

 

Pris

  • Hovedstadsområdet 2.495,- kr.
  • Sjælland 2.495,- kr. + transport.

 

Interesseret? Kontakt os for en uforpligtende samtale.

Vi vender tilbage i dag.

 

Læsevejleder Majbritt Brydensholt

Anbefaling, Kildehuset oktober 2014

Som optakt til at sætte fokus på dialogisk læsning i vor daginstitution, fik vi Majbritt Brydensholt ud til et personalemøde.

Majbritt gav os en god indføring i teorien bag dialogisk læsning samt konkrete redskaber til, hvordan vi kunne gribe dialogisk læsning an.
Især har hendes meget konkrete eksempler og anvisninger været med til, at vore medarbejdere, som ikke har en faglig udannelse, har kastet sig ud i dialogisk læsning efterfølgende.

Det at kunne formidle ud til folk med meget forskellige baggrunde og favne såvel medarbejdere med stor faglig viden som de mere usikre medarbejdere formåede Majbritt til fulde.
Det var inspirerende og lærerigt, og vi blev alle beriget i forhold til at arbejde med dialogisk læsning fremadrettet.

Som en medarbejder udtaler:

"Det oplæg gav mig lige det sidste, til at jeg nu tør kaste mig ud i at lave dialogisk læsning med børnene.
Jeg har ellers været lidt usikker på at komme i gang, for kunne jeg nu gøre det rigtigt?"

Efterfølgende har jeg anbefalet Majbritt Brydensholt til flere af mine lederkolleger, der ligesom os havde brug for et indspark til at komme i gang med dialogisk læsning på deres institutioner.

Janne Rosenborg
Pædagogisk Leder
Daginstitution Kildehuset
Høje Tåstrup

 

Referencer

Vuggestuen Firkanten

Børnehaven Kildehuset

Børnehaven Mariehønen