logo DinTutor

telefonnummer

åbningstider

Du får et fagligt løft

Vi tror på, at lektiehjælp skal være personlig og tilpasset dine behov og forudsætninger.
Vi lærer alle forskelligt, men fælles for os alle er, at vi i visse situationer har brug for faglig sparring eller regulær undervisning af topkompetente personer, der kan hjælpe os videre.
En tutor er netop en studerende, der er lidt ældre, og som fungerer som hjælpelærer. Du får altså en-til-en lektiehjælp i øjenhøjde.

Pige fra 2g får privat lektiehjælp gymnasiet i matematik af en af vore dygtige tutorer

Når du indgår i et tutorforløb, vil du efter kort tid opleve, at du bliver flyttet og får styr på dine afleveringer.
Du bliver ikke kun flyttet rent fagligt. Du udvikler også større sikkerhed med hensyn til at performe, dvs. at 'komme på banen' og sige noget i timerne.
Du får højere karakterer
Som en vigtig del af den positive læringsspiral følger naturligt nok højere karakterer. Din lærer vil helt automatisk påskønne og belønne dit faglige boost.
En anden naturlig sidegevinst følger af den fordybelse, inspiration og faglige koncentration, som du tilegner dig gennem forløbet med din tutor. Herigennem bliver du tilskyndet og motiveret til selv at tage ansvaret for din læring fremadrettet.
Det er ikke magi - vi kalder det et fagligt løft.
 

Sådan foregår et tutorforløb

1. Du retter henvendelse til os.
2. Vi samtaler om dit behov og om de forventninger, du har til tutorforløbet.
3. I fællesskab opstiller vi nogle mål for tutorforløbet.
4. Vi skaffer en tutor, der matcher dig og de opstillede mål.
5. Ved hver lektion gør tutoren ved ankomsten rede for intensionen med lektionen.
6. Efter lektionen fører tutoren log-bog. Du modtager en mail med et referat af lektionen.
(7. Tutoren giver træningsopgaver for i vort elektroniske lektiesystem. TILKØB!)

Lektiehjælp i gymnasiet

16+ år

 

Matematik er jo nemt og sjovt!

- Maria, 2g

 

Nu føler jeg, at jeg har styr på det!

- Olivia, 1g

 

Jeg gik fra 4 til 10 i tysk.

- Martin, 2g

 

Priser »

 

Kom videre her:

Lektiehjælp i Matematik

Lektiehjælp i Fysik

Lektiehjælp i Kemi

Lektiehjælp i Andre fag

Hjælp til SRP